Information

Information

Ett nyhetsblad, en tidningsartikel eller en presentation i ett annonsblad baseras i hög grad på text.

BOJINFO hjälper dig att skriva de texter du behöver i din kommunikation med marknaden. BOJINFO kan bli din egen "spökskrivare"!

Givetvis erbjuder BOJINFO även en komplett layout och original när detta behövs.