bakgrund
Bakgrund
Anställningar & utbildning

Birgitta Johanson
Projektledare /

Informationskonsult
Fil kand och Marknadsekonom DIHM
Driver BOJ reklam & information - BOJINFO - sedan 1996


Yrkeserfarenhet
1996 - BOJ reklam & information / BOJINFO
Jag -
Birgitta Johanson är informationskonsult och arbetar huvudsakligen med strategisk information och reklam, utifrån kundens affärsidé och vision.
Jag har stor erfarenhet av varumärkesbyggande och kommunikation i samband med nyetableringar, fusioner och förändringsprocesser, och deltar gärna i strategiska utvecklingsprojekt inom exempelvis kvalitet och miljö.
Jag arbetar även med traditionella uppdrag inom reklam, information och kommunikation, samt med utbildning av "förvaltare" inom kundens organisation.
Bilspeditionkoncernen
Bilspeditionkoncernen, Division Sverige - Informationschef
Bilspedition AB - Ansvarig för reklam/interninformation
Bilspedition Inrikes AB - Chef reklam/ information/PR
Wilson & Co AB - Chef reklam/ information/PR
Inom samtliga befattningar har jag drivit inhouse-byråer och själv fungerat som bland annat projektledare och copy
Allander/Lundberg Reklamproducenter AB, Göteborg
Projektledare, copy
Arbetade med kunder inom ett flertal branscher, dock speciellt med mode, verkstadsindustri och kommunala bostadsbolag. Tog fram kundtidningar, utställningsmaterial, annonser, broschyrer, kampanjmaterial och det mesta som en medelstor reklambyrå får i uppdrag. Nära samarbete med sätterier, fotografer, tryckerier, repro etc.
Tidningen Arbetet, Malmö, riksannonsavdelningen
Annonsförsäljning, annonsproduktion, marknadsanalys (Sydpolen - annonssamarbete med Skånska Dagbladet på riksplan)
Började som sommarvikarie på lokalkontoret i Kävlinge, blev sedan erbjuden anställning på riksannonsavdelningen (Sydpolen). Arbetade med allt från lokal annonsproduktion till annonskonsulentuppdrag för rikstäcknade annonsering, och under det sista året som markandsanalytiker. Utförde bland annat Orvestokörningar på olika målgrupper samt på uppdrag av annonsörer.

Teoretisk bakgrund (av vikt)

Div. chefsutbildningar
Journalistik - fortbildningskurs för interninformatörer, Journalisthögskolan Göteborg
Diplomerad marknadsekonom DIHM
Fil kand, Lunds universitet
(litteraturhistoria, nordiska språk, informationsteknik, administrativ teknik)
Engelska och pedagogik, Lunds universitet


Kunder, uppdrag & projekt
Arbetsprover har jag gott om - kontakta mig för information!
(Några smakprover hittar du här.)
Sedan 2011 är jag projektledare för den ideella föreningen Aktivt Centrum Mariannelund, en mötesplats för asylsökande och nyanlända, men där vi givetvis även välkomnar alla demokratiskt sinnade personer.