Texter

Texter

Kommer du löpande att informera dina kunder via nyhetsbrev, säljbrev eller flygblad?

Behöver du hjälp med att redigera eller utforma en text till ett säljbrev, en annons eller kanske en folder eller en OH-presentation?

BOJINFO erbjuder dig textutformning (copy) samt grafisk utformning till ett första informationsutskick, samt en mall i exempelvis MS Word, Microsoft Publisher eller PageMaker. Mallen gör att du kan återanvända arbetet för kommande utskick.